LHC-banner-dkKursusKURSUS: Sensitivitet som styrke - viden, redskaber og balance til sensitive børn & voksne

  • Føler du dig ofte anderledes?
  • Mærker du andre menneskers følelser?
  • Har du en stærk intuition, retfærdighedssans og forståelse for andre?
  • Har du en diagnose, f.eks. angst, stress, ADHD/ADD, autisme eller andet?
  • Får du mange idéer, men har svært ved at føre dem ud i livet?
  • Sidder du ofte fast i de samme tanker, og tænker du alt for meget?
  • Har du konflikter med dit barn?
  • Bliver du ofte træt eller drænet, når du har klienter eller er sammen med andre?

Dette kursus er for dig, som selv er sensitiv, som har et sensitivt barn, eller som arbejder med mennesker. Vi formidler en helt ny forståelse for sensitivitet, samt helt nye redskaber som er enkle og effektive, hvad enten de er til dig selv, dit barn eller de mennesker, du arbejder med.

Din nye viden og indsigt i sensitivitet, effektiv kommunikation, hvordan du passer på dig selv som sensitiv, hvordan du kan leve mere i nu’et samt vores teknikker og redskaber gør, at du kan forbedre din hverdag markant.

For sensitive: Hvis du selv er sensitiv eller særligt sensitiv, vil du få en ny forståelse for dig selv og for, hvordan du er anderledes end andre. Du vil derudover få redskaber og teknikker, som gør, at du ikke længere behøver at beskytte dig mod stemninger, følelser og indtryk udefra.

For forældre: Mange børn i dag er sensitive. Derfor ser vi en stigning i børn med diagnoser såsom angst, ADHD, ADD eller autisme. Du vil få en helt anderledes forståelse for dit barn, og de redskaber, vi formidler, gør, at du får en problemfri hverdag med dit barn.

For professionelle: Hvis du er sensitiv, eller du arbejder med sensitive, f.eks. som terapeut, lærer, pædagog, i plejesektoren o.a. vil du få en helt ny viden om, hvordan du passer på dig selv. Mange sensitive arbejder med mennesker, og du lærer bl.a. at håndtere de situationer, hvor du selv bliver drænet. Med din nye viden kan du optimere din arbejdsdag og skabe ro og forståelse. Derved vil din klient, bruger eller elev vise deres fulde potentiale, fremfor at konflikter opstår.

Den viden og forståelse, vi formidler, er baseret på erfaringerne fra vores behandlingscenter. Vores tilbagemeldinger fra klienterne lyder, at de redskaber, metoder og den forståelse, vi formidler, virker hurtigt, effektivt og vedvarende - også på længere sigt.

Du vil få direkte hands-on info til konkrete hverdagssituationer, hvor der kan opstå problemer. Undervejs bruger vi eksempler fra kursusdeltagerne og vores behandlingscenter. Du er meget velkommen til at tage eksempler med, så du kan få konkret rådgivning på dagligdags problemstillinger, både for dig selv og andre.

Kurset afholdes efter ønske fra en samlet gruppe.
Henvendelse på mail:
info@lotushealthcare.dk

Pris: Kr. 3.000,-
Effektiv Kommunikation - Brug de rigtige ord

Du siger farvel til inddirekte tale, forklaringer og undskyldninger, som står i vejen for enhver effektiv kommunikation. Du lærer istedet at sige tingene direkte og at tale ud fra dig selv med dine egne ord.


Udgået og afholdes ikke.
Mentaltræning 1 - Nøglen til succes

Mental Træning 1 er programmerings-teknikker til at skabe dit eget liv, lige som du vil, når du vil.


Udgået og afholdes ikke.Reiki Mester Uddannelse - En international healeruddannelse
Uddannelsen som Reiki Mester er anerkendt over hele verden. Efter det 3. modul får du diplom som Reiki Mester og kan kalde dig Reiki Mester. Kurserne sætter også gang i en selvudviklingsproces for dig.

Udgået og afholdes ikke.Healing 1 - Sansning og kontrol af energi
Kurset er et begynderkursus, hvor du lærer den mest grundlæggende healing. Kurset sætter også gang i en selvudviklingsproces i dig.

Udgået og afholdes ikke.Healing 2 - Avanceret sansning af energi
Kurset er et avanceret fortsætterkursus. Det vi underviser i, kan du ikke lære andre steder. Du skal have deltaget på Healing 1 for at deltage på Healing 2.

Udgået og afholdes ikke.
Lev af LYS - Menneskelig Evolution
At Leve af Lys betyder, at det nu er muligt at ernære sig på en helt ny måde via Universel Energi. At leve af LYS er en naturlig del af den menneskelige evolution.
Det handler meget lidt om mad og meget mere om friheden, som du får ved at slippe gamle vaner og mønstre på alle planer. Vi fortæller om den nye livsstil, hvor din personlige udvikling får et stort løft. Det handler ikke om totalt spisestop, som mange tror. Det er derimod starten på en helt ny livsstil og du får frihed i livet.

Læs mere på hjemmesiden
levaflys.dk.Lotus Health Care-Adresse og tlf