LHC-banner-dkIrisanalyse


Et menneskes iris er som et landkort over kroppen, ligesom fødderne er det ved zoneterapi. Der er ændringer i iris, når der er ubalancer i kroppen. Her kan vores iris-analytiker se ændringerne som forskelligartede farver eller skygger. I den alternative behandlerverden kan ubalancer betyde smerter og sygdom.
På fotoet nedenunder kan du se et eksempel på farveændringer i øjet, som iris-analytikeren ser efter. Her ses en person med normalt helt grå øjne.

Ud fra irisanalysen kan vi lave homeopatisk medicin, der kan bringe kroppen i balance igen. Homeopati kan enten bruges alene eller sammen med lægeordineret medicin alt efter din situation.
Vi vejleder også i Blodtypediæten.

Vores iris-analytiker er uddannet Heilpraktiker, som i Tyskland i 1954 blev en del af den offentlige sygesikring.


Resten af informationen om vores alternative behandling Iris-analyse er for kontroversiel i henhold til gældende regler, love og bekendtgørelser. Vi har fået påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at ændre teksten i en grad, så her ikke længere kan stå, hvordan vi kan hjælpe folk gennem Iris-analyse.

Har du spørgsmål til behandlingen, så er du meget velkommen til at ringe til os eller sende en mail, da påbudet kun gælder vores skriftlige markedsføring på hjemmesiden.

Hvis du googler irisanalyse for yderligere information så vær opmærksom på, at der er forskel på de forskellige irisanalytikere alt efter deres uddannelsesmæssige baggrund.ukendt

Her ses farveændringer i øjet hos en person med normalt helt grå øjne.
Det kan være sådanne farveændringer irisanalytikeren ser efter.
Lotus Health Care-Adresse og tlf