LHC-banner-dkPLUS Kampkunst

AFLYST indtil videre.

Vi underviser også i Kampkunst, som er selvudviklings- og selvforsvarstræning på meget højt niveau inspireret af Østens gamle Mestre. Alligevel behøver du ingen forudsætninger overhovedet for at deltage i vores træning. Alle kan være med uanset fysisk form og uden forhåndskendskab til Kampkunst.

Forskel på Kampsport og Kampkunst

Der er stor forskel på Kampsport og Kamp
kunst. I Kampsport handler det om fysisk styrke og årelang træning for at beherske teknikkerne. For mange kan den fysiske del også virke voldsom.
Du kan derimod hurtigt lære at begå dig indenfor de grundlæggende principper i Kamp
kunst uden at være fysisk stærk. Og øvelserne foregår stille og roligt.
I Kamp
kunst er fysisk styrke ingen fordel - tværtimod. Du lærer istedet at vende og bruge modstanderens fysiske styrke til din egen fordel, så modstanderens energi bliver vendt imod ham selv og dræner ham, selvom han angriber dig. Du kan derfor meget nemt klare dig mod èn, der er meget større end dig selv.

Selvudviklingen er central

Kampkunst er både selvudvikling og selvforsvar i ét træningsprogram. Selvudvikling har en central rolle, og forsvarssystemet kommer i anden række.
Til Kampkunst kan du intet stille op kun med fysisk styrke. Øvelserne virker kun, når du er i NU´et og har dit fokus i dig selv. Modstanderen er sådan set det sekundære. Du er den primære. Du lærer derfor dig selv at kende på en helt ny måde.
Til træningen vil du opleve, hvor vigtigt det er at være i balance og at være i NU`et. Det vil også påvirke dig på nye måder i dit øvrige liv, så du lærer at handle mere i overensstemmelse med dig selv.


plus-kampkunst

Øget forståelse af energi
Kampkunst øger din bevidsthed omkring energi og forståelse af energi på mange niveauer. Du lærer i den forbindelse bl.a., hvordan hjernen påvirker kroppens instinktive reaktioner i forskellige situationer.
Du vil derfor få en helt ny forståelse af din modstander, når du forstår, hvad der foregår instinktivt i et menneske, der vil angribe verbalt eller fysisk.
Den forståelse kan du bruge i mødet med din modstander. Når du bevarer din ro og har en klar intention i mødet, jo større effekt har det hos modstanderen. Og jo større kraft modstanderen kommer med, jo stærkere bliver du.

Erfaringen følger med ud i dagligdagen

Du vil se, at når du bevarer din ro og dit fokus til træningen, kan ingen andre gøre dig noget uanset, hvor meget temperament de kommer brusende med.
Når du erfarer, at dit eget fokus og din egen balance overtrumfer alt andet i en træningsøvelse, vil du også i stigende grad kunne bruge den erfaring i dit øvrige liv.
Du vil i stigende grad opleve, at du er bedre til at mestre konflikter og stress, uanset om det er i dig selv eller i dine omgivelser.

Færre konflikter og mere ro

Østens gamle Mestre vidste, at en konflikt altid starter i en persons sind. Den største forståelse, du derfor kan få inden for alle former for Kampkunst, er at standse en konflikt, før den nogensinde er startet.
Det gør du netop ved ikke at lade dig påvirke af andre, uanset om de f.eks. er vrede, frustrerede eller stressede. Når du lærer at være upåvirket, rolig og afbalanceret i alt, hvad du møder, bliver konflikterne stadig færre.
Alt, hvad du lærer til træningen, vil du således kunne tage med dig ud i dit øvrige liv og få en helt anderledes rolig og afbalanceret hverdag.

Praktisk info

Du kan få en gratis prøvetime, før du tilmelder dig. Tag noget løst og praktisk tøj på, som er let at bevæge sig i.Lotus Health Care-Adresse og tlf