LHC-banner-dkWorkshop

Kan I samle en gruppe interesserede, så afholder vi workshoppen enten hos Jer eller os. Kontakt os for yderligere information, da pris og indhold vil afhænge af målgruppen, tiden vi skal afsætte samt stedet.
Tlf: 52 61 60 00
Mail:
info@lotushealthcare.dkLær at forstå og håndtere børn, unge og voksne med særlige behov på en ny måde
Workshoppen er rettet mod professionelle, der arbejder med mennesker med særlige behov. Her kan være tale om psykiatriske diagnoser såsom ADHD, ADD, autisme, angst, OCD, depression, stress eller andet.

Workshoppen er en udvidelse af vores foredrag. Du kan naturligvis også deltage, selvom du ikke har været til et foredrag. Vores tilbagemeldinger fra både professionelle og forældre lyder, at de redskaber, metoder og den forståelse, vi formidler, virker hurtigt, effektivt og vedvarende - også ved opfølgning på længere sigt.

Indhold:
Vi formidler en helt ny forståelse for de forskellige diagnoser og for sensitivitet, som er hele grundproblematikken for mennesker med særlige behov. Din nye forståelse og indsigt i sensitivitet, diagnoser, hjernens opbygning, effektiv kommunikation samt vores teknikker og redskaber vil gøre, at din arbejdsdag bliver optimeret markant, og at de mennesker du arbejder med vil få det bedre.

Du får håndgribelige og konkrete redskaber til at håndtere og forstå både børn, unge og voksne med særlige behov. Dine klienter eller brugere vil føle sig mødt, og redskaberne kan implementeres med det samme. De virker straks og løser problemerne, fremfor blot at minimere kaos.

Vi går i dybden med de forskellige teknikker, f.eks. hvordan du kommunikerer optimalt uden at skabe konflikter, så uro og stress mindskes på din arbejdsplads.

Som professionel får du optimeret din arbejdsdag og skabt så godt et fundament for den enkelte bruger eller klient, at deres potentiale vil vise sig, fordi du nu skaber ro og forståelse.

Du vil få direkte hands-on info til konkrete hverdagssituationer. Undervejs bruger vi eksempler fra deltagerne og vores behandlingscenter, så derfor er du meget velkommen til at tage cases med, så du kan få konkret sparring og supervison på dagligdags problematikker.

Som professionel vil din dagligdag blive markant lettere.Lotus Health Care-Adresse og tlf