LHC-banner-dkPsykologisk Aura-analyse


Auraen viser hvem du er
Auraen er det energi-felt, der omgiver kroppen på alle mennesker.

Menneskets aura består af energi i flere lag og i mange forskellige farver. Alt efter farverne og deres sammensætning kan auraen analyseres på forskellige måder og dermed bruges som en vejledning for det enkelte menneske.

Det viser din aura:

  • Hvordan du har det her og nu
  • Din personligheds grundtræk
  • Dine potentialer
  • Dine styrker og svagheder
  • Hvordan du navigerer i livet


Førhen var det kun mennesker med clairvoyante evner, der kunne se andre menneskers aura. Dén, som fik læst og tolket sin aura af den clairvoyante, kunne af gode grunde ikke selv se auraen, men kun få den beskrevet.

Se din egen aura

Ved hjælp af computer-programmet Aura Cloud er det med teknologiens hjælp nu blevet muligt for alle mennesker at se auraen.
Du lægger blot den ene hånd på en sensor. Den aflæser dine forskellige bio-logiske informationer og kører dem gennem computerens data. På skærmen ses så auraen i alle dens skiftende former og farver.
Det er blandt andet ud fra denne information, at vi kan analysere din aura.ukendt


Psykologisk aura-analyse rammer plet
Da aura-analysen udføres af vores psykolog, kommer vi godt i dybden på helt nye måder, fordi vi kan kombinere forskellige fagområder. Du kan bruge den psykologiske aura-analyse til at få en dybere forståelse af dig selv.
Ofte finder vi uopdagede potentialer, fordi vi benytter os af både psykologien, aura-analysen samt vores nyere og anderledes forståelse af mennesket.

Hjælp til klarhed

Med afsæt i aura-analysen får du hjælp til at finde balancen omkring dét, som din aura viser. Måske har du ofte følt dig anderledes eller misforstået, fordi du er sensitiv.
Dér kan aura-analysen være med til at give dig klarhed og forståelse, samt udstyre dig med simple redskaber til at være i balance. På den måde kan din sensitivtet gå fra at være et problem til en styrke for dig.
Idet auraen er et øjebliksbillede af dig og din nuværende livssituation, så vil vores tolkning og vejledning tage udgangspunkt i det. Derfor kan en psykologisk aura-analyse være en stor hjælp, hvis du føler, at du er kørt fast og ikke rigtigt kan overskue din situation.

Chakraenes balancer og ubalancer

Programmet Aura Cloud viser også de 7 chakraer eller energi-centre, der er placeret på en linje fra toppen af hovedet ned til bunden af rygsøjlen.
Hvert chakra er forbundet med specifikke områder i kroppen - tilknyttet følelser, tanker, fysik eller spiritualitet.
Fysisk sygdom kan for eksempel ses som blokeringer i form af mørkere farver i de chakraer, der er forbundet med sygdommens årsag og virkning.

Få aura-analysen med på USB-stik

Du kan få hele din aura-anayse fra Aura Cloud med på dit medbragte USB-stik. Aura-analysen indeholder følgende:

  • En skriftlig aura-rapport
  • Aura-foto af hoved og skuldre
  • Aura-film af hele din aura og alle dine chakraer


Du er velkommen til at optage Aura-analysen, så du altid kan genhøre den.ukendt_1


Lotus Health Care-Adresse og tlf