LHC-banner-dkJordstråler


Jordstråler påvirker helbredet
Jordstråler påvirker dit helbred og kan dræne kroppen for energi, fordi de laver ubalance i immunforsvaret, hvis du ofte opholder dig på steder med mange jordstråler.
Jordstråler er smalle felter i den naturlige elektromagnetiske stråling, som blandt andet opstår, hvor der er vandårer i undergrunden.
Selv om jordstråler har været kendt i årtusinder, er de i dag ofte en overset faktor i forbindelse med sygdomme. Vores erfaringer viser, at steder med særligt kraftige og mange jordstråler kan svække immunforsvaret ekstra meget, så sygdomme lettere opstår.

Symptomer på påvirkning af jordstråler:

  • Urolig nattesøvn
  • Træthed når du vågner om morgenen
  • Koncentrationsbesvær på arbejdspladsen eller hjemme
  • Kronisk eller alvorlig sygdom


For at få en god nattesøvn skal din krop hvile, udskille affaldsstoffer og genopbygge i løbet af natten. Er du påvirket af jordstråler og sover dårligt, restituerer du ikke ordentligt, og dit immunforsvar svækkes. Derved bliver du lettere modtagelig over for sygdomme.
Er du påvirket af jordstråler på din arbejdsplads, drænes du lettere for energi, får oftere hovedpine, bliver tung i hovedet, og koncentrationsevnen nedsættes.


ukendt

Se om er du påvirket
I forbindelse med de daglige behandlinger i centeret, opdager vi jævnligt, at klienterne er påvirket af jordstråler.
Konstaterer vi, at du er påvirket af jordstråler, tilbyder vi, at vores Geo-Biolog kommer ud og laver en opmåling af din bolig eller arbejdsplads.
Hvis du er i tvivl, om du er påvirket af jordstråler, f.eks. efter andre har fortalt dig om det, kan vi lave en mindre jordstråle-test på dig i klinikken først. Den viser, om du er påvirket eller ej.

Opmåling viser jordstrålernes placering

Opmålingen af jordstråler sker dels ved kinesiologiske muskeltests direkte på dig og dels med moderne pilekviste. På den måde får vi en nøjagtig opmåling, og du mærker på din egen krop, hvor du bliver påvirket af jordstråler, og hvor du kan opholde dig helt upåvirket.
Opmålingen kan vise dig, at det f.eks. kan være en god idé at flytte sengen, arbejdsbordet eller sofaen. I andre tilfælde kan det være en fordel i stedet at neutralisere jordstrålerne, hvis der er mange i det samme rum.
Klienter fortæller om ofte hurtige ændringer, f.eks. at de er mere friske om morgenen, eller at de vågner uden hovedpine. Andre klienter fortæller, at de mærker forbedringerne ved, at de får det stadig bedre helbredsmæssigt.

To måder at neutralisere på

Selve neutraliseringen foregår enten ved, at vi banker nogle jernstænger helt ned i jorden omkring huset på de udmålte steder. Er det ikke muligt, sætter vi nogle jern-kerner op i boligen eller på arbejdspladsen indenfor. På den måde slipper du for at skulle flytte rundt på møblerne rundt omkring i boligen eller på kontoret.
Det indgår i opmålingen og neutraliseringen af jordstrålerne, at du kan komme til en opfølgende kontroltest i centeret hos vores Geo-Biolog, så du kan mærke, om du nu er fuldstændig fri af jordstrålepåvirkningen.

Tegning til fremtidig brug

Alt efter boligens størrelse varer hele opmålingen 2-4 timer, og alle beboere skal være hjemme, så de kan få foretaget opmåling i deres eget værelse.
Vi undersøger også, om der er elektro-stråling fra f.eks. elektriske apparater, højspændingsledninger og trådløse netværk.
Til fremtidig brug for dig laver vi altid en målfast tegning over de arealer, som er målt op, så du kan bruge tegningen, hvis du skal møblere om.Lotus Health Care-Adresse og tlf