LHC-banner-dkKræft


Danmark er det land i verden, hvor allerflest mennesker får kræft. Hver halve time dør en dansker af kræft. Det gælder kun for Danmark, og antallet af nye kræftramte er stærkt stigende. Derudover får mange tilbagefald.
Det er kun vestlige lande, der ligger i top 10 over antallet af kræfttilfælde i hele verden. Kræft er meget sjælden i Østen.

Årsagen en anden end hidtil troet
Stigningen sker på trods af øget forebyggelse og øget sundhed. Samtidig er der mennesker, der kan ryge, drikke og spise usundt livet igennem uden problemer.
Erfaringerne fra vores behandlingscenter viser, at årsagen til kræft findes et andet sted, end man hidtil har troet.
At udvikle kræft handler nemlig ikke om rygning eller arvelige gener, usund levevis, forurening, HPV-virus eller nogle af de andre hidtil anerkendte årsager.

Hjælpsomme mennesker får kræft
Alle de kræftramte, vi har hjulpet, har det samme tankemønster. De passer ikke på sig selv og hjælper ofte andre.
Alle dem, der er blevet helbredt for kræft, har lært at passe på sig selv. Dette går også igen i alle de bøger, man kan læse om kræftramte, der er blevet helbredt.
Risikoen for at udvikle kræft er således kun til stede, hvis man har denne tankegang, hvor man tilsidesætter sig selv, for at opfylde andres behov. I Østen tilsidesætter man ikke sig selv, og derfor ses kræft sjældent i Østen.

Kan du sige "ja" til nogle af disse spørgsmål:

  • Hjælper du andre?
  • Har du det bedst, når dem omkring dig har det godt?
  • Kender du andres behov bedre end dine egne?
  • Har du svært ved at sige nej til andre?
  • Hjælper du andre pr automatik alle vegne? Og nødlidende dyr?
  • Får du ofte at vide, at du skal lade være med at blande dig?
  • Har du ofte den bedste løsning, men bliver andre irriterede over din hjælp?


Få hjælp til at helbrede dig selv

Vi har gode erfaringer med at hjælpe kræftramte uanset, hvor fremskreden kræften er.

Vi tilbyder coaching, hvor du får vejledning til at ændre dit tankemønster, så du bliver mere egoistisk. Kun ved din ændrede tankegang kan du gøre dig selv helt rask igen, og det kan være svært for kræftramte at gøre på egen hånd.

Når man ændrer tænkemåde og dermed adfærd, vil man heller ikke få tilbagefald, for man er ikke længere i risikozonen for at få kræft.
Ændringerne kan ske hurtigt, effektivt og helt uden medicin eller kemoterapi. Du bestemmer selvfølgelig selv, om du vil fortsætte med at få konventionel behandling, mens du kommer hos os.


Bogen om Kræft

Vi har også skrevet "Bogen om Kræft". Bogen er baseret på erfaringerne fra vores behandlingscenter. Du kan læse mere og købe bogen på
Bogen.one.


Skærmbillede 2015-12-01 kl. 22.18.53