LHC-banner-dkKræft


Danmark er blandt de lande i verden, hvor allerflest mennesker får Kræft. Fra 2012-16 lå Danmark på 1. pladsen over kræftramte på verdensplan.
I 2018 og 2019 har Danmark ligget på 8. pladsen, selvom antallet af kræfttilfælde i Danmark er steget en smule. Danmark er således kun kommet ned på 8. pladsen, fordi antallet af kræftramte er steget markant i de øvrige lande.
Tallene svarer til, at der dør en dansker af Kræft hver halve time. Det gælder kun for Danmark, og antallet af nye kræftramte er stærkt stigende. Derudover får mange tilbagefald.
I statistikkerne er det på verdensplan kun vestlige lande, der ligger i top 10 over antallet af kræfttilfælde. Kræft er meget sjælden i Østen.

Årsagen en anden end hidtil troet
Stigningen sker på trods af øget forebyggelse og øget sundhed. Samtidig er der mennesker, der kan ryge, drikke og spise usundt livet igennem uden problemer.
Erfaringerne fra vores behandlingscenter viser, at årsagen til kræft findes et andet sted, end man hidtil har troet.
At udvikle kræft handler nemlig ikke om rygning eller arvelige gener, usund levevis, forurening, HPV-virus eller nogle af de andre hidtil anerkendte årsager.

Sæt dig selv først
Hos alle de kræftramte, vi har coachet i deres kræftforløb, har vi set det samme tankemønster gå igen: De passer ikke på sig selv og hjælper ofte andre.
De klienter, som er blevet erklæret raske af lægerne, har lært at passe på sig selv.
Dette mønster går også igen i stort set alle de bøger, man kan læse om kræftramte, der er blevet raske. De har som gennemgående træk ændret livsstil til KUN at foretage sig noget, der er helt og aldeles for deres egen fornøjelses skyld.
Det er almindeligt anerkendt hos mange behandlere, både i udlandet og herhjemme, at vores mentale og følelsesmæssige tilstand påvirker kroppen positivt eller negativt. Ved at sætte sig selv først, gør man det bedst mulige for sig selv, uanset om man er syg eller rask.
Tankegangen, hvor man tilsidesætter sig selv, for at opfylde andres behov, er et vestligt fænomen. I Østen tilsidesætter man ikke sig selv og statistikkerne viser da også, at Kræft er sjælden i Østen.


Kan du sige "ja" til nogle af disse spørgsmål:

  • Hjælper du andre?
  • Har du det bedst, når dem omkring dig har det godt?
  • Kender du andres behov bedre end dine egne?
  • Har du svært ved at sige nej til andre?
  • Hjælper du andre pr automatik alle vegne? Og nødlidende dyr?
  • Får du ofte at vide, at du skal lade være med at blande dig?
  • Har du ofte den bedste løsning, men bliver andre irriterede over din hjælp?


Få hjælp til at helbrede dig selv

Vi har gode erfaringer med at hjælpe kræftramte uanset, hvor fremskreden kræften er.

Vi tilbyder coaching, hvor du får vejledning til at ændre dit tankemønster, så du bliver mere egoistisk. Kun ved din ændrede tankegang kan du gøre dig selv helt rask igen, og det kan være svært for kræftramte at gøre på egen hånd.

Når man ændrer tænkemåde og dermed adfærd, vil man heller ikke få tilbagefald, for man er ikke længere i risikozonen for at få kræft.
Ændringerne kan ske hurtigt, effektivt og helt uden medicin eller kemoterapi. Du bestemmer selvfølgelig selv, om du vil fortsætte med at få konventionel behandling, mens du kommer hos os.


Bogen om Kræft

Vi har også skrevet "Bogen om Kræft". Bogen er baseret på erfaringerne fra vores behandlingscenter. Du kan læse mere og købe bogen på
Bogen.one.


Skærmbillede 2015-12-01 kl. 22.18.53